info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.01, godz. 19:50
kontakt
BIOTON
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 206 666,00 225 899,00
9,3%
225 899,00
0,0%
168 707,00
-25,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -19 814,00 47 790,00
---
47 790,00
0,0%
14 043,00
-70,6%
Zysk (strata) brutto -198 531,00 40 348,00
---
40 348,00
0,0%
7 527,00
-81,3%
Zysk (strata) netto -195 984,00 33 256,00
---
33 256,00
0,0%
2 622,00
-92,1%
Amortyzacja 31 169,00 30 983,00
-0,6%
30 983,00
0,0%
31 427,00
1,4%
Aktywa 897 379,00 883 259,00
-1,6%
883 259,00
0,0%
881 219,00
-0,2%
Kapitał własny 602 901,00 636 526,00
5,6%
636 527,00
0,0%
639 282,00
0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,02 7,41
5,6%
7,41
0,0%
7,44
0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -2,28 0,39
---
0,39
0,0%
0,03
-92,0%