info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.05, godz. 11:52
kontakt
TARCZYNSKI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 269 745,00 314 648,00
16,6%
329 189,00
4,6%
359 279,00
9,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 18 244,00 36 466,00
99,9%
29 746,00
-18,4%
28 504,00
-4,2%
Zysk (strata) brutto 13 733,00 34 111,00
148,4%
26 626,00
-21,9%
21 663,00
-18,6%
Zysk (strata) netto 10 815,00 27 283,00
152,3%
22 038,00
-19,2%
17 521,00
-20,5%
Amortyzacja 9 547,00 9 664,00
1,2%
9 760,00
1,0%
9 860,00
1,0%
Aktywa 923 593,00 949 851,00
2,8%
1 037 579,00
9,2%
1 104 668,00
6,5%
Kapitał własny 328 290,00 356 494,00
8,6%
382 185,00
7,2%
401 593,00
5,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 28,93 31,42
8,6%
33,68
7,2%
35,39
5,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,95 2,40
152,3%
1,94
-19,2%
1,54
-20,5%