info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.21, godz. 18:55
kontakt
TARCZYNSKI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 359 279,00 382 958,00
6,6%
439 570,00
14,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 28 504,00 44 651,00
56,6%
48 668,00
9,0%
Zysk (strata) brutto 21 663,00 34 989,00
61,5%
38 278,00
9,4%
Zysk (strata) netto 17 521,00 27 880,00
59,1%
30 165,00
8,2%
Amortyzacja 9 860,00 9 283,00
-5,9%
11 359,00
22,4%
Aktywa 1 104 668,00 1 180 951,00
6,9%
1 261 042,00
6,8%
Kapitał własny 401 593,00 409 892,00
2,1%
439 637,00
7,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 35,39 36,12
2,1%
38,74
7,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,54 2,46
59,1%
2,66
8,2%