info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.09.27, godz. 00:28
kontakt
CZTOREBKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 245,00 249,00
1,6%
249,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4,00 -205,00
---
2,00
---
Zysk (strata) brutto -46,00 -2 077,00
---
-40,00
---
Zysk (strata) netto -46,00 -1 996,00
---
-40,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 186 474,00 186 065,00
-0,2%
188 117,00
1,1%
Kapitał własny 156 619,00 154 623,00
-1,3%
154 583,00
-0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,09 2,06
-1,3%
2,06
-0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,03
---
-0,00
---