info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.03, godz. 18:01
kontakt
CZTOREBKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 98,00 98,00
0,0%
99,00
1,0%
101,00
2,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 448,00 -107,00
---
-370,00
---
-232,00
---
Zysk (strata) brutto 1 417,00 -144,00
---
-408,00
---
-279,00
---
Zysk (strata) netto 1 137,00 -144,00
---
-1 256,00
---
-279,00
---
Amortyzacja 2,00 2,00
0,0%
3,00
50,0%
2,00
-33,3%
Aktywa 184 936,00 185 238,00
0,2%
184 665,00
-0,3%
184 908,00
0,1%
Kapitał własny 158 671,00 158 527,00
-0,1%
157 271,00
-0,8%
156 992,00
-0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,12 2,11
-0,1%
2,10
-0,8%
2,09
-0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 -0,00
---
-0,02
---
-0,00
---