info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.05.30, godz. 02:27
kontakt
GPW
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 256 003,00 256 133,00
0,1%
253 021,00
-1,2%
247 951,00
-2,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 116 065,00 115 005,00
-0,9%
95 540,00
-16,9%
69 178,00
-27,6%
Zysk (strata) brutto 192 151,00 191 141,00
-0,5%
191 120,00
-0,0%
115 044,00
-39,8%
Zysk (strata) netto 169 510,00 168 680,00
-0,5%
174 425,00
3,4%
99 564,00
-42,9%
Amortyzacja 23 625,00 23 737,00
0,5%
23 605,00
-0,6%
25 616,00
8,5%
Aktywa 873 939,00 870 648,00
-0,4%
951 994,00
9,3%
695 776,00
-26,9%
Kapitał własny 541 711,00 547 749,00
1,1%
611 392,00
11,6%
595 781,00
-2,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,91 12,91
0,0%
14,57
12,9%
14,20
-2,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 4,04 4,04
0,0%
4,16
2,9%
2,37
-42,9%