info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.06.05, godz. 15:34
kontakt
GPW
Kwartalne skonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 99 072,00 88 443,00
-10,7%
91 508,00
3,5%
112 275,00
22,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 37 304,00 20 482,00
-45,1%
31 858,00
55,5%
26 548,00
-16,7%
Zysk (strata) brutto 47 048,00 37 397,00
-20,5%
43 807,00
17,1%
33 565,00
-23,4%
Zysk (strata) netto 38 060,00 31 139,00
-18,2%
37 702,00
21,1%
26 597,00
-29,5%
Amortyzacja 9 454,00 8 644,00
-8,6%
8 932,00
3,3%
8 350,00
-6,5%
Aktywa 1 365 058,00 1 278 016,00
-6,4%
1 182 256,00
-7,5%
1 341 887,00
13,5%
Kapitał własny 921 254,00 952 407,00
3,4%
990 780,00
4,0%
1 020 510,00
3,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 21,95 22,69
3,4%
23,61
4,0%
24,31
3,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,91 0,74
-18,2%
0,90
21,0%
0,63
-29,4%