info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.06.29, godz. 21:38
kontakt
GPW
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 61 102,00 54 177,00
-11,3%
65 355,00
20,6%
73 903,00
13,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 27 654,00 18 744,00
-32,2%
20 167,00
7,6%
27 409,00
35,9%
Zysk (strata) brutto 127 610,00 17 533,00
-86,3%
18 968,00
8,2%
27 904,00
47,1%
Zysk (strata) netto 122 746,00 14 158,00
-88,5%
15 707,00
10,9%
22 094,00
40,7%
Amortyzacja 11 386,00 -11 386,00
---
23 605,00
---
0,00
---
Aktywa 1 043 958,00 936 055,00
-10,3%
951 994,00
1,7%
907 502,00
-4,7%
Kapitał własny 581 346,00 595 505,00
2,4%
611 392,00
2,7%
633 270,00
3,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,85 14,19
2,4%
14,57
2,7%
15,09
3,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,92 0,34
-88,5%
0,37
11,0%
0,53
40,6%