info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.04.01, godz. 13:21
kontakt
GPW
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 73 903,00 58 618,00
-20,7%
58 618,00
0,0%
57 987,00
-1,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 27 409,00 18 762,00
-31,5%
18 762,00
0,0%
13 996,00
-25,4%
Zysk (strata) brutto 27 904,00 58 636,00
110,1%
58 636,00
0,0%
18 200,00
-69,0%
Zysk (strata) netto 22 094,00 53 880,00
143,9%
53 880,00
0,0%
15 161,00
-71,9%
Amortyzacja 0,00 13 119,00
---
13 119,00
0,0%
-13 119,00
---
Aktywa 907 502,00 934 572,00
3,0%
934 572,00
0,0%
815 075,00
-12,8%
Kapitał własny 633 270,00 571 966,00
-9,7%
571 966,00
0,0%
587 180,00
2,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 15,09 13,63
-9,7%
13,63
0,0%
13,99
2,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,53 1,28
144,1%
1,28
0,0%
0,36
-71,9%