info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.06.10, godz. 03:40
kontakt
TOYA
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 178 694,00 214 273,00
19,9%
282 880,00
32,0%
290 954,00
2,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 27 944,00 32 951,00
17,9%
44 104,00
33,8%
37 140,00
-15,8%
Zysk (strata) brutto 26 835,00 32 253,00
20,2%
43 722,00
35,6%
33 803,00
-22,7%
Zysk (strata) netto 21 655,00 26 011,00
20,1%
35 326,00
35,8%
27 212,00
-23,0%
Amortyzacja 2 433,00 2 779,00
14,2%
4 255,00
53,1%
4 610,00
8,3%
Aktywa 309 485,00 321 081,00
3,7%
329 972,00
2,8%
501 326,00
51,9%
Kapitał własny 190 882,00 235 223,00
23,2%
217 435,00
-7,6%
272 548,00
25,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,54 3,14
23,2%
2,90
-7,6%
3,63
25,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,29 0,35
20,1%
0,47
35,7%
0,36
-22,9%