info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.06, godz. 11:55
kontakt
TOYA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 117 718,00 140 413,00
19,3%
142 467,00
1,5%
132 809,00
-6,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 19 487,00 21 526,00
10,5%
22 578,00
4,9%
18 745,00
-17,0%
Zysk (strata) brutto 19 257,00 21 313,00
10,7%
22 409,00
5,1%
18 490,00
-17,5%
Zysk (strata) netto 15 460,00 17 220,00
11,4%
18 106,00
5,1%
14 903,00
-17,7%
Amortyzacja 1 938,00 2 093,00
8,0%
2 162,00
3,3%
2 220,00
2,7%
Aktywa 308 870,00 298 896,00
-3,2%
329 972,00
10,4%
352 800,00
6,9%
Kapitał własny 203 871,00 221 091,00
8,4%
217 435,00
-1,7%
232 338,00
6,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,72 2,95
8,4%
2,90
-1,6%
3,10
6,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,21 0,23
11,2%
0,24
5,2%
0,20
-17,4%