info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.04, godz. 19:04
kontakt
NTTSYSTEM
Roczne skonsolidowane
 2020-12-312020-12-312021-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 790 985,00 790 985,00
0,0%
1 152 274,00
45,7%
1 152 274,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 13 588,00 13 588,00
0,0%
23 301,00
71,5%
23 301,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 10 665,00 10 665,00
0,0%
21 269,00
99,4%
21 269,00
0,0%
Zysk (strata) netto 8 547,00 8 547,00
0,0%
17 908,00
109,5%
17 908,00
0,0%
Amortyzacja 543,00 543,00
0,0%
778,00
43,3%
778,00
0,0%
Aktywa 273 358,00 273 358,00
0,0%
365 397,00
33,7%
365 397,00
0,0%
Kapitał własny 144 081,00 144 081,00
0,0%
159 949,00
11,0%
159 949,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,40 10,40
0,0%
11,55
11,0%
11,55
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,62 0,62
0,0%
1,29
109,6%
1,29
0,0%