info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.05.18, godz. 12:56
kontakt
NTTSYSTEM
Roczne nieskonsolidowane
 2021-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 149 931,00 1 149 931,00
0,0%
1 242 166,00
8,0%
1 633 666,00
31,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 22 940,00 22 940,00
0,0%
29 508,00
28,6%
21 341,00
-27,7%
Zysk (strata) brutto 20 908,00 20 908,00
0,0%
20 896,00
-0,1%
20 960,00
0,3%
Zysk (strata) netto 17 607,00 17 607,00
0,0%
17 061,00
-3,1%
17 247,00
1,1%
Amortyzacja 778,00 778,00
0,0%
846,00
8,7%
573,00
-32,3%
Aktywa 362 858,00 362 858,00
0,0%
377 640,00
4,1%
454 720,00
20,4%
Kapitał własny 157 810,00 157 810,00
0,0%
171 976,00
9,0%
188 302,00
9,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,39 11,39
0,0%
12,42
9,0%
13,60
9,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,27 1,27
0,0%
1,23
-3,1%
1,24
1,1%