info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.01, godz. 04:31
kontakt
NTTSYSTEM
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312020-12-312021-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 786 368,00 786 368,00
0,0%
1 149 931,00
46,2%
1 149 931,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 12 933,00 12 933,00
0,0%
22 940,00
77,4%
22 940,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 10 010,00 10 010,00
0,0%
20 908,00
108,9%
20 908,00
0,0%
Zysk (strata) netto 8 007,00 8 007,00
0,0%
17 607,00
119,9%
17 607,00
0,0%
Amortyzacja 543,00 543,00
0,0%
778,00
43,3%
778,00
0,0%
Aktywa 268 196,00 268 196,00
0,0%
362 858,00
35,3%
362 858,00
0,0%
Kapitał własny 142 243,00 142 243,00
0,0%
157 810,00
10,9%
157 810,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,27 10,27
0,0%
11,39
10,9%
11,39
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,58 0,58
0,0%
1,27
119,9%
1,27
0,0%