info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.07, godz. 16:55
kontakt
NTTSYSTEM
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 233 463,00 289 397,00
24,0%
461 111,00
59,3%
594 752,00
29,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 066,00 6 097,00
98,9%
10 785,00
76,9%
15 590,00
44,6%
Zysk (strata) brutto 2 689,00 5 374,00
99,9%
10 858,00
102,0%
11 103,00
2,3%
Zysk (strata) netto 2 232,00 4 247,00
90,3%
8 619,00
102,9%
9 045,00
4,9%
Amortyzacja 240,00 253,00
5,4%
364,00
43,9%
435,00
19,5%
Aktywa 179 493,00 204 570,00
14,0%
320 170,00
56,5%
412 508,00
28,8%
Kapitał własny 134 420,00 140 184,00
4,3%
150 862,00
7,6%
163 879,00
8,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,70 10,12
4,3%
10,89
7,6%
11,83
8,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,31
90,7%
0,62
102,6%
0,65
5,0%