info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.06.15, godz. 00:00
kontakt
NTTSYSTEM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 356 650,00 455 981,00
27,9%
499 414,00
9,5%
301 995,00
-39,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 791,00 15 978,00
472,5%
-6 514,00
---
9 143,00
---
Zysk (strata) brutto 7 027,00 3 354,00
-52,3%
3 184,00
-5,1%
13 458,00
322,7%
Zysk (strata) netto 5 912,00 2 821,00
-52,3%
2 911,00
3,2%
11 360,00
290,2%
Amortyzacja 137,00 147,00
7,3%
154,00
4,8%
202,00
31,2%
Aktywa 418 566,00 561 682,00
34,2%
454 720,00
-19,0%
370 760,00
-18,5%
Kapitał własny 182 542,00 185 363,00
1,5%
188 302,00
1,6%
199 662,00
6,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,18 13,38
1,5%
13,60
1,6%
14,42
6,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,43 0,20
-52,2%
0,21
2,9%
0,82
290,5%