info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.05, godz. 07:57
kontakt
NTTSYSTEM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 225 563,00 281 270,00
24,7%
407 550,00
44,9%
300 904,00
-26,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 444,00 5 844,00
31,5%
6 311,00
8,0%
10 567,00
67,4%
Zysk (strata) brutto 5 242,00 4 739,00
-9,6%
5 311,00
12,1%
7 752,00
46,0%
Zysk (strata) netto 4 164,00 3 971,00
-4,6%
5 017,00
26,3%
5 366,00
7,0%
Amortyzacja 181,00 185,00
2,2%
229,00
23,8%
232,00
1,3%
Aktywa 320 170,00 299 523,00
-6,4%
362 858,00
21,1%
370 506,00
2,1%
Kapitał własny 150 862,00 152 800,00
1,3%
157 810,00
3,3%
163 176,00
3,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,89 11,03
1,3%
11,39
3,3%
11,78
3,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,30 0,29
-4,7%
0,36
26,1%
0,39
6,9%