info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.03, godz. 10:11
kontakt
NEWAG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 73 712,00 338 719,00
359,5%
222 414,00
-34,3%
194 263,00
-12,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 697,00 30 236,00
1 021,1%
5 773,00
-80,9%
-1 713,00
---
Zysk (strata) brutto -5 391,00 27 057,00
---
382,00
-98,6%
-11 296,00
---
Zysk (strata) netto -4 672,00 21 436,00
---
1 491,00
-93,0%
-10 602,00
---
Amortyzacja 8 089,00 8 349,00
3,2%
8 369,00
0,2%
8 268,00
-1,2%
Aktywa 1 575 399,00 1 853 422,00
17,6%
1 625 308,00
-12,3%
1 643 733,00
1,1%
Kapitał własny 490 237,00 511 673,00
4,4%
514 063,00
0,5%
503 461,00
-2,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,89 11,37
4,4%
11,42
0,5%
11,19
-2,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,10 0,48
---
0,03
-93,1%
-0,24
---