info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.21, godz. 08:57
kontakt
NEWAG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 271 308,00 163 649,00
-39,7%
240 877,00
47,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 28 371,00 23 334,00
-17,8%
2 610,00
-88,8%
Zysk (strata) brutto 12 886,00 6 063,00
-52,9%
-10 594,00
---
Zysk (strata) netto 9 608,00 4 224,00
-56,0%
-9 073,00
---
Amortyzacja 8 309,00 8 392,00
1,0%
8 493,00
1,2%
Aktywa 1 658 655,00 1 621 001,00
-2,3%
1 749 768,00
7,9%
Kapitał własny 471 998,00 474 472,00
0,5%
465 399,00
-1,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,49 10,54
0,5%
10,34
-1,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,21 0,09
-56,1%
-0,20
---