info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.04, godz. 04:46
kontakt
SNIEZKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 132 212,00 151 160,00
14,3%
92 374,00
-38,9%
125 035,00
35,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 839,00 17 894,00
873,0%
3 342,00
-81,3%
6 146,00
83,9%
Zysk (strata) brutto 41 812,00 16 179,00
-61,3%
7 441,00
-54,0%
-532,00
---
Zysk (strata) netto 41 481,00 12 960,00
-68,8%
7 569,00
-41,6%
-678,00
---
Amortyzacja 4 897,00 4 945,00
1,0%
5 135,00
3,8%
4 734,00
-7,8%
Aktywa 815 437,00 812 740,00
-0,3%
836 646,00
2,9%
901 457,00
7,7%
Kapitał własny 209 176,00 222 136,00
6,2%
229 734,00
3,4%
229 335,00
-0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,58 17,60
6,2%
18,21
3,4%
18,18
-0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,29 1,03
-68,8%
0,60
-41,6%
-0,05
---