info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.05.29, godz. 10:45
kontakt
INTERCARS
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 852 625,00 3 856 991,00
35,2%
3 856 991,00
0,0%
4 742 095,00
22,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 118 766,00 213 949,00
80,1%
213 949,00
0,0%
352 604,00
64,8%
Zysk (strata) brutto 102 301,00 223 553,00
118,5%
223 554,00
0,0%
351 516,00
57,2%
Zysk (strata) netto 82 068,00 180 670,00
120,1%
180 670,00
0,0%
288 876,00
59,9%
Amortyzacja 18 789,00 16 331,00
-13,1%
16 331,00
0,0%
18 541,00
13,5%
Aktywa 3 660 599,00 4 482 386,00
22,4%
4 180 008,00
-6,7%
6 258 025,00
49,7%
Kapitał własny 1 649 954,00 1 951 046,00
18,2%
1 951 046,00
0,0%
2 521 295,00
29,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 116,46 137,71
18,2%
137,71
0,0%
177,96
29,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 5,79 12,75
120,2%
12,75
0,0%
20,39
59,9%