info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.18, godz. 19:49
kontakt
INTERCARS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 015 158,00 2 963 707,00
-1,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 54 277,00 153 377,00
182,6%
Zysk (strata) brutto 45 680,00 142 073,00
211,0%
Zysk (strata) netto 35 694,00 123 822,00
246,9%
Amortyzacja 10 525,00 10 709,00
1,7%
Aktywa 7 108 208,00 7 197 021,00
1,2%
Kapitał własny 2 895 527,00 3 019 349,00
4,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 204,37 213,11
4,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,52 8,74
246,9%