info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.05.26, godz. 01:20
kontakt
AMBRA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-12-312023-12-312023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 76 224,00 76 224,00
0,0%
69 656,00
-8,6%
45 823,00
-34,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -131,00 -131,00
---
-479,00
---
285,00
---
Zysk (strata) brutto 39 221,00 39 221,00
0,0%
27 030,00
-31,1%
321,00
-98,8%
Zysk (strata) netto 39 306,00 39 306,00
0,0%
27 071,00
-31,1%
114,00
-99,6%
Amortyzacja 2 667,00 2 667,00
0,0%
0,00
---
2 833,00
---
Aktywa 382 918,00 382 918,00
0,0%
355 694,00
-7,1%
359 277,00
1,0%
Kapitał własny 305 639,00 305 639,00
0,0%
281 766,00
-7,8%
305 753,00
8,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,12 12,12
0,0%
12,12
0,0%
12,13
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,56 1,56
0,0%
1,56
0,0%
0,00
-99,7%