info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.23, godz. 21:01
kontakt
NEUCA
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 8 272 365,00 9 244 887,00
11,8%
9 864 258,00
6,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 156 692,00 212 071,00
35,3%
198 189,00
-6,5%
Zysk (strata) brutto 154 545,00 193 448,00
25,2%
202 233,00
4,5%
Zysk (strata) netto 117 265,00 141 791,00
20,9%
150 655,00
6,3%
Amortyzacja 55 610,00 64 622,00
16,2%
79 532,00
23,1%
Aktywa 3 451 219,00 3 641 707,00
5,5%
4 116 686,00
13,0%
Kapitał własny 642 230,00 766 357,00
19,3%
847 290,00
10,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 140,78 -
---
191,18
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 25,70 -
---
33,99
---