info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.05, godz. 15:23
kontakt
ABPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 762 832,00 1 922 507,00
9,1%
2 508 139,00
30,5%
2 037 621,00
-18,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 18 367,00 16 573,00
-9,8%
34 579,00
108,6%
21 287,00
-38,4%
Zysk (strata) brutto 18 004,00 13 557,00
-24,7%
49 271,00
263,4%
17 966,00
-63,5%
Zysk (strata) netto 16 663,00 10 904,00
-34,6%
42 876,00
293,2%
13 267,00
-69,1%
Amortyzacja 1 131,00 1 135,00
0,4%
1 246,00
9,8%
1 297,00
4,1%
Aktywa 1 784 939,00 2 025 859,00
13,5%
2 326 472,00
14,8%
2 270 459,00
-2,4%
Kapitał własny 663 630,00 667 599,00
0,6%
701 083,00
5,0%
708 368,00
1,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 41,00 41,24
0,6%
43,31
5,0%
43,76
1,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,03 0,67
-34,5%
2,65
293,0%
0,82
-69,0%