info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.05, godz. 06:01
kontakt
ACTION
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 735 855,00 948 031,00
28,8%
1 059 184,00
11,7%
1 115 263,00
5,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 270,00 4 471,00
---
69 688,00
1 458,7%
22 802,00
-67,3%
Zysk (strata) brutto -4 324,00 4 809,00
---
68 061,00
1 315,3%
22 086,00
-67,5%
Zysk (strata) netto -4 426,00 4 819,00
---
62 305,00
1 192,9%
17 759,00
-71,5%
Amortyzacja 4 347,00 4 137,00
-4,8%
4 144,00
0,2%
4 174,00
0,7%
Aktywa 547 727,00 582 593,00
6,4%
577 426,00
-0,9%
647 093,00
12,1%
Kapitał własny 111 559,00 106 643,00
-4,4%
363 871,00
241,2%
420 630,00
15,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,58 6,29
-4,4%
18,16
188,8%
20,99
15,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,26 0,28
---
3,11
994,7%
0,89
-71,5%