info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.25, godz. 20:40
kontakt
GRUPAAZOTY
Roczne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-12-312023-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 573 341,00 3 960 797,00
53,9%
2 313 522,00
-41,6%
2 313 522,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 126 411,00 58 018,00
-54,1%
-450 005,00
---
-450 005,00
---
Zysk (strata) brutto 218 248,00 356 978,00
63,6%
-1 669 157,00
---
-1 669 157,00
---
Zysk (strata) netto 191 790,00 356 060,00
85,7%
-1 600 306,00
---
-1 600 306,00
---
Amortyzacja 139 676,00 142 928,00
2,3%
150 523,00
5,3%
150 523,00
0,0%
Aktywa 11 667 861,00 11 359 037,00
-2,6%
9 748 731,00
-14,2%
9 748 731,00
0,0%
Kapitał własny 5 121 416,00 5 468 330,00
6,8%
3 902 198,00
-28,6%
3 902 198,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 51,63 55,13
6,8%
39,34
-28,6%
39,34
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,93 3,59
85,7%
-16,13
---
-16,13
---