info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.09.22, godz. 21:34
kontakt
GRUPAAZOTY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 091 647,00 795 953,00
-27,1%
651 877,00
-18,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -13 888,00 -207 851,00
---
-22 026,00
---
Zysk (strata) brutto 36 504,00 -240 326,00
---
-53 439,00
---
Zysk (strata) netto 42 593,00 -199 510,00
---
-74 388,00
---
Amortyzacja 37 295,00 38 120,00
2,2%
36 000,00
-5,6%
Aktywa 11 797 692,00 11 359 037,00
-3,7%
11 386 059,00
0,2%
Kapitał własny 5 651 038,00 5 468 330,00
-3,2%
5 398 235,00
-1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 56,97 55,13
-3,2%
54,42
-1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,43 -2,01
---
-0,75
---