info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 21:04
kontakt
GRUPAAZOTY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 405 561,00 521 127,00
28,5%
473 100,00
-9,2%
688 403,00
45,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 601,00 28 416,00
---
-18 346,00
---
33 378,00
---
Zysk (strata) brutto 6 636,00 31 294,00
371,6%
92 793,00
196,5%
13 677,00
-85,3%
Zysk (strata) netto 8 830,00 25 207,00
185,5%
93 153,00
269,6%
11 795,00
-87,3%
Amortyzacja 35 812,00 35 255,00
-1,6%
35 737,00
1,4%
35 586,00
-0,4%
Aktywa 9 845 542,00 9 886 469,00
0,4%
10 452 467,00
5,7%
10 523 454,00
0,7%
Kapitał własny 4 909 166,00 4 927 675,00
0,4%
5 046 531,00
2,4%
5 043 458,00
-0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 49,49 49,68
0,4%
50,88
2,4%
50,84
-0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,25
185,4%
0,94
269,7%
0,12
-87,3%