info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.06.15, godz. 00:26
kontakt
ZEPAK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 830 497,00 833 560,00
0,4%
812 386,00
-2,5%
510 069,00
-37,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 131 986,00 180 390,00
36,7%
253 907,00
40,8%
-86 502,00
---
Zysk (strata) brutto 128 142,00 221 683,00
73,0%
218 943,00
-1,2%
-94 695,00
---
Zysk (strata) netto 137 844,00 175 695,00
27,5%
182 842,00
4,1%
-100 301,00
---
Amortyzacja 450,00 485,00
7,8%
511,00
5,4%
509,00
-0,4%
Aktywa 2 266 395,00 2 665 403,00
17,6%
2 842 621,00
6,6%
2 886 905,00
1,6%
Kapitał własny 1 634 296,00 1 809 991,00
10,8%
1 992 833,00
10,1%
1 892 532,00
-5,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 32,16 35,61
10,8%
39,21
10,1%
37,24
-5,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,71 3,46
27,5%
3,60
4,1%
-1,97
---