info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.03, godz. 19:16
kontakt
POLICE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 681 321,00 804 335,00
18,1%
992 175,00
23,4%
1 039 952,00
4,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 33 498,00 35 371,00
5,6%
59 824,00
69,1%
16 896,00
-71,8%
Zysk (strata) brutto 49 668,00 36 094,00
-27,3%
63 097,00
74,8%
44 254,00
-29,9%
Zysk (strata) netto 41 419,00 27 470,00
-33,7%
52 494,00
91,1%
38 551,00
-26,6%
Amortyzacja 33 863,00 33 881,00
0,1%
34 324,00
1,3%
31 977,00
-6,8%
Aktywa 3 603 643,00 3 598 735,00
-0,1%
4 239 600,00
17,8%
4 398 828,00
3,8%
Kapitał własny 1 869 610,00 1 895 461,00
1,4%
1 951 448,00
3,0%
1 989 999,00
2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 15,06 15,26
1,4%
15,72
3,0%
16,03
2,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,33 0,22
-33,8%
0,42
91,4%
0,31
-26,7%