info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.01, godz. 10:00
kontakt
POLICE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 649 022,00 711 579,00
9,6%
681 321,00
-4,3%
804 335,00
18,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 24 212,00 28 991,00
19,7%
33 498,00
15,5%
35 371,00
5,6%
Zysk (strata) brutto 56 008,00 48 351,00
-13,7%
49 668,00
2,7%
36 094,00
-27,3%
Zysk (strata) netto 42 050,00 42 268,00
0,5%
41 419,00
-2,0%
27 470,00
-33,7%
Amortyzacja 20 901,00 34 068,00
63,0%
33 885,00
-0,5%
33 881,00
-0,0%
Aktywa 3 412 303,00 3 470 488,00
1,7%
3 603 643,00
3,8%
3 598 735,00
-0,1%
Kapitał własny 1 784 275,00 1 826 543,00
2,4%
1 869 610,00
2,4%
1 895 461,00
1,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 14,37 14,71
2,4%
15,06
2,4%
15,26
1,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,34 0,34
0,3%
0,33
-1,8%
0,22
-33,8%