info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.05.22, godz. 04:14
kontakt
JSW
Półroczne skonsolidowane
 2021-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4 177 000,00 4 177 000,00
0,0%
10 903 200,00
161,0%
8 597 800,00
-21,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -345 000,00 -345 000,00
---
5 206 800,00
---
2 535 900,00
-51,3%
Zysk (strata) brutto -396 500,00 -396 500,00
---
5 200 900,00
---
2 568 000,00
-50,6%
Zysk (strata) netto -356 500,00 -356 500,00
---
4 199 100,00
---
2 048 900,00
-51,2%
Amortyzacja 600 900,00 0,00
---
766 600,00
---
789 400,00
3,0%
Aktywa 14 916 100,00 14 916 100,00
0,0%
21 546 900,00
44,5%
28 954 300,00
34,4%
Kapitał własny 6 552 100,00 6 552 100,00
0,0%
12 062 500,00
84,1%
17 558 400,00
45,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 55,80 55,80
0,0%
102,74
84,1%
149,55
45,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -3,04 -3,04
---
35,76
---
17,45
-51,2%