info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.03, godz. 20:51
kontakt
CAPITAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 135,00 488,00
261,5%
-1 419,00
---
7 668,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -92,00 277,00
---
-1 641,00
---
7 339,00
---
Zysk (strata) brutto -98,00 284,00
---
-1 641,00
---
7 344,00
---
Zysk (strata) netto -56,00 192,00
---
-1 277,00
---
6 124,00
---
Amortyzacja 114,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 38 142,00 30 447,00
-20,2%
28 942,00
-4,9%
36 257,00
25,3%
Kapitał własny 34 149,00 27 587,00
-19,2%
26 310,00
-4,6%
32 434,00
23,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,01 2,02
0,5%
1,93
-4,6%
2,38
23,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,01
---
-0,09
---
0,45
---