info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.05, godz. 12:05
kontakt
ZYWIEC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 066 264,00 995 385,00
-6,6%
733 974,00
-26,3%
696 778,00
-5,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 260 729,00 103 668,00
-60,2%
46 890,00
-54,8%
6 649,00
-85,8%
Zysk (strata) brutto 307 880,00 122 702,00
-60,1%
40 534,00
-67,0%
-1 082,00
---
Zysk (strata) netto 257 564,00 104 744,00
-59,3%
32 175,00
-69,3%
-1 246,00
---
Amortyzacja 37 396,00 36 985,00
-1,1%
42 311,00
14,4%
38 391,00
-9,3%
Aktywa 3 037 763,00 2 649 304,00
-12,8%
2 508 447,00
-5,3%
2 741 947,00
9,3%
Kapitał własny 285 629,00 395 450,00
38,4%
216 089,00
-45,4%
254 238,00
17,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 27,81 38,50
38,4%
21,04
-45,4%
24,75
17,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 25,08 10,20
-59,3%
3,13
-69,3%
-0,12
---