info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.03, godz. 20:05
kontakt
KBDOM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -136,00
Zysk (strata) brutto -343,00
Zysk (strata) netto -343,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 8 109,00
Kapitał własny -9 300,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,94
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04