info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.03.01, godz. 05:12
kontakt
STALPROFI
Roczne skonsolidowane
 2020-12-312021-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 550 757,00 1 648 282,00
6,3%
1 648 282,00
0,0%
2 215 582,00
34,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 35 524,00 148 116,00
316,9%
148 116,00
0,0%
109 393,00
-26,1%
Zysk (strata) brutto 34 237,00 152 752,00
346,2%
152 752,00
0,0%
108 754,00
-28,8%
Zysk (strata) netto 21 211,00 115 912,00
446,5%
115 912,00
0,0%
78 740,00
-32,1%
Amortyzacja 14 367,00 15 298,00
6,5%
15 298,00
0,0%
16 127,00
5,4%
Aktywa 917 826,00 1 203 949,00
31,2%
1 203 949,00
0,0%
1 122 799,00
-6,7%
Kapitał własny 320 387,00 433 350,00
35,3%
433 350,00
0,0%
491 171,00
13,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 18,31 24,76
35,3%
24,76
0,0%
28,07
13,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,21 6,62
446,5%
6,62
0,0%
4,50
-32,1%