info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 20:57
kontakt
STALPROFI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 195 893,00 198 326,00
1,2%
240 791,00
21,4%
265 112,00
10,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 915,00 16 128,00
228,1%
52 732,00
227,0%
27 537,00
-47,8%
Zysk (strata) brutto 4 723,00 15 778,00
234,1%
52 834,00
234,9%
29 876,00
-43,5%
Zysk (strata) netto 3 740,00 12 749,00
240,9%
42 777,00
235,5%
24 581,00
-42,5%
Amortyzacja 1 631,00 1 687,00
3,4%
1 705,00
1,1%
1 750,00
2,6%
Aktywa 451 440,00 472 095,00
4,6%
536 637,00
13,7%
561 671,00
4,7%
Kapitał własny 249 006,00 276 757,00
11,1%
320 089,00
15,7%
340 328,00
6,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 14,23 15,82
11,1%
18,29
15,7%
19,45
6,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,21 0,73
240,7%
2,44
235,3%
1,40
-42,5%