info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.09.28, godz. 04:34
kontakt
PULAWY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 121 461,00 2 012 322,00
79,4%
2 463 736,00
22,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -35 574,00 58 859,00
---
522 362,00
787,5%
Zysk (strata) brutto -35 829,00 55 802,00
---
521 804,00
835,1%
Zysk (strata) netto -29 792,00 140 339,00
---
423 635,00
201,9%
Amortyzacja 60 865,00 58 787,00
-3,4%
57 236,00
-2,6%
Aktywa 6 194 706,00 7 065 648,00
14,1%
7 444 286,00
5,4%
Kapitał własny 3 623 997,00 3 773 107,00
4,1%
4 196 742,00
11,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 189,59 197,39
4,1%
219,55
11,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,56 7,34
---
22,16
201,9%