info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.06.25, godz. 22:03
kontakt
PMPG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 569,00 4 717,00
32,2%
6 843,00
45,1%
7 503,00
9,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 733,00 1 170,00
59,6%
1 505,00
28,6%
1 191,00
-20,9%
Zysk (strata) brutto 1 290,00 1 652,00
28,1%
3 851,00
133,1%
989,00
-74,3%
Zysk (strata) netto 1 104,00 1 763,00
59,7%
3 724,00
111,2%
665,00
-82,1%
Amortyzacja 303,00 290,00
-4,3%
324,00
11,7%
293,00
-9,6%
Aktywa 31 618,00 33 721,00
6,7%
33 816,00
0,3%
35 136,00
3,9%
Kapitał własny 19 342,00 21 036,00
8,8%
24 707,00
17,5%
25 316,00
2,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,86 2,02
8,8%
2,38
17,4%
2,44
2,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,17
60,4%
0,36
110,6%
0,06
-82,1%