info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.22, godz. 04:33
kontakt
PEKABEX
Roczne skonsolidowane
 2020-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 952 327,00 952 327,00
0,0%
1 504 862,00
58,0%
1 677 945,00
11,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 69 455,00 69 455,00
0,0%
57 767,00
-16,8%
100 013,00
73,1%
Zysk (strata) brutto 71 478,00 71 478,00
0,0%
49 277,00
-31,1%
82 173,00
66,8%
Zysk (strata) netto 57 900,00 57 900,00
0,0%
40 291,00
-30,4%
66 120,00
64,1%
Amortyzacja 19 999,00 19 999,00
0,0%
26 725,00
33,6%
27 670,00
3,5%
Aktywa 905 364,00 905 364,00
0,0%
1 220 339,00
34,8%
1 324 910,00
8,6%
Kapitał własny 344 841,00 344 841,00
0,0%
380 542,00
10,4%
452 724,00
19,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,89 13,89
0,0%
15,33
10,4%
18,24
19,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,33 2,33
0,0%
1,62
-30,4%
2,66
64,1%