info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.10, godz. 13:27
kontakt
CDPROJEKT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 103 206,00 221 817,00
114,9%
177 820,00
-19,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 21 506,00 115 676,00
437,9%
86 201,00
-25,5%
Zysk (strata) brutto 23 090,00 109 263,00
373,2%
92 613,00
-15,2%
Zysk (strata) netto 21 687,00 108 061,00
398,3%
69 515,00
-35,7%
Amortyzacja 24 613,00 20 601,00
-16,3%
20 928,00
1,6%
Aktywa 2 039 901,00 2 061 164,00
1,0%
2 156 138,00
4,6%
Kapitał własny 1 788 063,00 1 869 049,00
4,5%
1 934 781,00
3,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 17,75 18,55
4,5%
19,21
3,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,22 1,07
399,1%
0,69
-35,7%