info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.10, godz. 12:42
kontakt
MCI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 51 242,00 -43 140,00
---
-90 647,00
---
Zysk (strata) brutto 48 171,00 -45 632,00
---
-96 245,00
---
Zysk (strata) netto 40 070,00 -41 197,00
---
-81 406,00
---
Amortyzacja 255,00 132,00
-48,2%
113,00
-14,4%
Aktywa 2 090 133,00 2 078 549,00
-0,6%
1 997 963,00
-3,9%
Kapitał własny 1 835 112,00 1 818 407,00
-0,9%
1 737 001,00
-4,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 35,68 35,36
-0,9%
33,77
-4,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,78 -0,80
---
-1,58
---