info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.05.21, godz. 21:28
kontakt
LUBAWA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 358,00 16 165,00
381,4%
127 564,00
689,1%
127 564,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 802,00 -3 473,00
---
40 811,00
---
40 811,00
0,0%
Zysk (strata) brutto -5 539,00 -3 901,00
---
34 576,00
---
34 576,00
0,0%
Zysk (strata) netto -3 555,00 -3 779,00
---
27 750,00
---
27 750,00
0,0%
Amortyzacja 617,00 636,00
3,1%
696,00
9,4%
696,00
0,0%
Aktywa 242 549,00 264 517,00
9,1%
292 132,00
10,4%
292 132,00
0,0%
Kapitał własny 168 005,00 164 289,00
-2,2%
192 067,00
16,9%
192 067,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,12 1,09
-2,2%
1,28
16,9%
1,28
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,02
---
0,18
---
0,18
0,0%