info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.29, godz. 15:15
kontakt
LPP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-01-312022-04-302022-07-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 725 630,00 2 730 348,00
-26,7%
3 598 236,00
31,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 865 399,00 130 844,00
-84,9%
-274 979,00
---
Zysk (strata) brutto 875 930,00 151 988,00
-82,6%
180 051,00
18,5%
Zysk (strata) netto 724 680,00 123 798,00
-82,9%
166 007,00
34,1%
Amortyzacja 119 351,00 118 864,00
-0,4%
125 053,00
5,2%
Aktywa 11 236 699,00 12 275 825,00
9,2%
12 857 588,00
4,7%
Kapitał własny 4 061 869,00 4 185 667,00
3,0%
3 703 329,00
-11,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2 208,39 2 275,70
3,0%
1 997,22
-12,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 394,00 67,31
-82,9%
89,53
33,0%