info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.03, godz. 19:48
kontakt
LPP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-07-312021-10-312022-01-312022-04-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 617 899,00 3 176 892,00
21,4%
3 725 630,00
17,3%
2 730 348,00
-26,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 278 278,00 694 784,00
149,7%
865 399,00
24,6%
130 844,00
-84,9%
Zysk (strata) brutto 277 521,00 725 821,00
161,5%
875 930,00
20,7%
151 988,00
-82,6%
Zysk (strata) netto 198 021,00 592 876,00
199,4%
724 680,00
22,2%
123 798,00
-82,9%
Amortyzacja 105 389,00 111 463,00
5,8%
119 351,00
7,1%
118 864,00
-0,4%
Aktywa 8 477 567,00 9 460 981,00
11,6%
11 236 699,00
18,8%
12 275 825,00
9,2%
Kapitał własny 2 731 056,00 3 323 932,00
21,7%
4 061 869,00
22,2%
4 185 667,00
3,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1 484,84 1 807,18
21,7%
2 208,39
22,2%
2 275,70
3,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 107,66 322,34
199,4%
394,00
22,2%
67,31
-82,9%