info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.31, godz. 08:40
kontakt
PRIMETECH
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 138 268,00 40 034,00
-71,0%
27 941,00
-30,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 681,00 8 447,00
-20,9%
-2 069,00
---
Zysk (strata) brutto 121 990,00 7 976,00
-93,5%
-2 413,00
---
Zysk (strata) netto 120 499,00 7 200,00
-94,0%
-2 205,00
---
Amortyzacja 7 072,00 710,00
-90,0%
655,00
-7,7%
Aktywa 29 336,00 27 809,00
-5,2%
19 438,00
-30,1%
Kapitał własny 3 771,00 9 592,00
154,4%
7 414,00
-22,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,24 0,61
153,7%
0,48
-22,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 7,72 0,46
-94,0%
-0,14
---