info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.20, godz. 23:24
kontakt
PRIMETECH
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 26 581,00 27 599,00
3,8%
16 485,00
-40,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 096,00 8 361,00
---
1 157,00
-86,2%
Zysk (strata) brutto -4 501,00 7 920,00
---
931,00
-88,2%
Zysk (strata) netto -4 911,00 7 347,00
---
843,00
-88,5%
Amortyzacja 94,00 24,00
-74,5%
24,00
0,0%
Aktywa 17 205,00 19 813,00
15,2%
10 489,00
-47,1%
Kapitał własny -2 377,00 5 164,00
---
5 433,00
5,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,15 0,33
---
0,35
5,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,32 0,47
---
0,05
-88,5%