info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.06.15, godz. 13:42
kontakt
KOMPAP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 8 097,00 6 933,00
-14,4%
7 806,00
12,6%
5 850,00
-25,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -270,00 124,00
---
307,00
147,6%
40,00
-87,0%
Zysk (strata) brutto 2 515,00 143,00
-94,3%
-1 115,00
---
-3 530,00
---
Zysk (strata) netto 2 567,00 95,00
-96,3%
-1 160,00
---
-3 552,00
---
Amortyzacja 227,00 226,00
-0,4%
226,00
0,0%
229,00
1,3%
Aktywa 36 596,00 34 722,00
-5,1%
33 326,00
-4,0%
29 606,00
-11,2%
Kapitał własny 29 356,00 29 454,00
0,3%
28 293,00
-3,9%
24 742,00
-12,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,27 6,29
0,3%
6,04
-3,9%
5,29
-12,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,55 0,02
-96,4%
-0,25
---
-0,76
---