info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.05, godz. 15:34
kontakt
KOMPAP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 798,00 4 371,00
-8,9%
5 120,00
17,1%
4 707,00
-8,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 353,00 -57,00
---
231,00
---
238,00
3,0%
Zysk (strata) brutto 1 685,00 -54,00
---
195,00
---
-1 198,00
---
Zysk (strata) netto 1 718,00 -418,00
---
626,00
---
-983,00
---
Amortyzacja 151,00 226,00
49,7%
213,00
-5,8%
217,00
1,9%
Aktywa 38 557,00 35 939,00
-6,8%
36 526,00
1,6%
35 288,00
-3,4%
Kapitał własny 33 184,00 32 766,00
-1,3%
33 398,00
1,9%
32 414,00
-2,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,09 7,00
-1,3%
7,14
1,9%
6,92
-3,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,37 -0,09
---
0,13
---
-0,21
---