info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.08, godz. 12:15
kontakt
KETY
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 589 081,00 747 647,00
26,9%
1 306 130,00
74,7%
1 306 130,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 25 779,00 56 853,00
120,5%
170 019,00
199,1%
170 019,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 128 359,00 453 124,00
253,0%
663 882,00
46,5%
161 934,00
-75,6%
Zysk (strata) netto 124 263,00 442 211,00
255,9%
633 442,00
43,2%
633 442,00
0,0%
Amortyzacja 25 350,00 27 097,00
6,9%
27 347,00
0,9%
27 347,00
0,0%
Aktywa 1 265 730,00 1 441 813,00
13,9%
2 250 668,00
56,1%
2 250 668,00
0,0%
Kapitał własny 800 996,00 673 869,00
-15,9%
872 095,00
29,4%
872 095,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 83,60 69,84
-16,5%
90,37
29,4%
90,37
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 12,97 45,83
253,4%
65,64
43,2%
65,64
0,0%