info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.15, godz. 09:30
kontakt
CCENERGY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -70,00 90,00
---
-35,00
---
Zysk (strata) brutto -70,00 62,00
---
-35,00
---
Zysk (strata) netto -70,00 215,00
---
-35,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 14 555,00 14 725,00
1,2%
14 581,00
-1,0%
Kapitał własny 11 067,00 11 140,00
0,7%
11 105,00
-0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,32 0,32
0,6%
0,32
-0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,01
---
-0,00
---