info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.06.20, godz. 07:39
kontakt
WASKO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 81 547,00 68 936,00
-15,5%
118 477,00
71,9%
49 238,00
-58,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 914,00 7 775,00
---
10 466,00
34,6%
689,00
-93,4%
Zysk (strata) brutto -8 759,00 2 718,00
---
10 039,00
269,4%
1 201,00
-88,0%
Zysk (strata) netto -7 433,00 2 740,00
---
7 977,00
191,1%
922,00
-88,4%
Amortyzacja 1 801,00 1 787,00
-0,8%
1 754,00
-1,8%
1 680,00
-4,2%
Aktywa 389 307,00 386 225,00
-0,8%
365 696,00
-5,3%
343 016,00
-6,2%
Kapitał własny 198 579,00 201 319,00
1,4%
209 701,00
4,2%
210 623,00
0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,18 2,21
1,4%
2,30
4,2%
2,31
0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,08 0,03
---
0,09
190,0%
0,01
-88,5%