info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.01, godz. 21:50
kontakt
WASKO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 62 158,00 88 733,00
42,8%
122 334,00
37,9%
56 433,00
-53,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 289,00 3 794,00
194,3%
5 652,00
49,0%
732,00
-87,0%
Zysk (strata) brutto 9 854,00 3 853,00
-60,9%
5 838,00
51,5%
721,00
-87,6%
Zysk (strata) netto 8 225,00 2 958,00
-64,0%
4 613,00
55,9%
544,00
-88,2%
Amortyzacja 1 299,00 1 299,00
0,0%
1 329,00
2,3%
1 409,00
6,0%
Aktywa 333 420,00 369 836,00
10,9%
374 936,00
1,4%
349 426,00
-6,8%
Kapitał własny 203 681,00 201 168,00
-1,2%
207 074,00
2,9%
207 618,00
0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,23 2,21
-1,3%
2,27
2,9%
2,28
0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,03
-64,4%
0,05
59,4%
0,01
-88,2%