info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.06, godz. 12:50
kontakt
GROCLIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -413,00 -1 010,00
---
-981,00
---
-1 004,00
---
Zysk (strata) brutto -437,00 -1 359,00
---
-629,00
---
-1 009,00
---
Zysk (strata) netto -3 888,00 -780,00
---
-811,00
---
-990,00
---
Amortyzacja 246,00 110,00
-55,3%
121,00
10,0%
69,00
-43,0%
Aktywa 17 441,00 6 921,00
-60,3%
3 646,00
-47,3%
2 249,00
-38,3%
Kapitał własny 912,00 131,00
-85,6%
238,00
81,7%
248,00
4,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,01
-86,1%
0,02
90,9%
0,02
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,34 -0,07
---
-0,07
---
-0,09
---