info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.05, godz. 08:38
kontakt
FERRUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 144 708,00 111 885,00
-22,7%
111 397,00
-0,4%
301 076,00
170,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 897,00 4 958,00
-28,1%
-4 209,00
---
11 647,00
---
Zysk (strata) brutto 7 236,00 1 441,00
-80,1%
-6 661,00
---
4 751,00
---
Zysk (strata) netto 7 384,00 1 446,00
-80,4%
-6 525,00
---
5 123,00
---
Amortyzacja 2 494,00 2 533,00
1,6%
2 592,00
2,3%
2 559,00
-1,3%
Aktywa 345 015,00 377 551,00
9,4%
395 295,00
4,7%
493 127,00
24,7%
Kapitał własny 86 249,00 87 695,00
1,7%
80 892,00
-7,8%
86 015,00
6,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,49 1,51
1,7%
1,40
-7,7%
1,48
6,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,13 0,02
-80,5%
-0,11
---
0,09
---