info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.06.25, godz. 21:12
kontakt
ECHO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 103 956,00 112 257,00
8,0%
158 597,00
41,3%
52 176,00
-67,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 906,00 29 315,00
908,8%
32 793,00
11,9%
109 316,00
233,4%
Zysk (strata) brutto -3 384,00 -9 025,00
---
11 204,00
---
74 773,00
567,4%
Zysk (strata) netto -2 880,00 -5 941,00
---
4 067,00
---
78 999,00
1 842,4%
Amortyzacja 2 130,00 2 617,00
22,9%
2 758,00
5,4%
2 360,00
-14,4%
Aktywa 3 553 324,00 3 281 137,00
-7,7%
3 526 016,00
7,5%
3 619 813,00
2,7%
Kapitał własny 1 245 349,00 1 239 408,00
-0,5%
1 152 684,00
-7,0%
1 231 683,00
6,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,02 3,00
-0,5%
2,79
-7,0%
2,98
6,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---
0,01
---
0,19
1 810,0%