info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.10, godz. 12:13
kontakt
DEBICA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 550 281,00 650 257,00
18,2%
796 862,00
22,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 369,00 582,00
-92,1%
42 052,00
7 125,4%
Zysk (strata) brutto 5 725,00 4 801,00
-16,1%
44 596,00
828,9%
Zysk (strata) netto 3 977,00 3 446,00
-13,4%
35 743,00
937,2%
Amortyzacja 24 434,00 24 415,00
-0,1%
24 183,00
-1,0%
Aktywa 1 954 604,00 1 980 569,00
1,3%
2 130 258,00
7,6%
Kapitał własny 1 157 599,00 1 161 044,00
0,3%
1 196 787,00
3,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 83,87 84,12
0,3%
86,71
3,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,29 0,25
-13,2%
2,59
936,0%