info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.01.29, godz. 02:34
kontakt
COGNOR
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 7 923,00 15 960,00
101,4%
10 192,00
-36,1%
9 700,00
-4,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 14 517,00 21 795,00
50,1%
21 947,00
0,7%
350 599,00
1 497,5%
Zysk (strata) brutto 14 929,00 19 871,00
33,1%
20 235,00
1,8%
349 680,00
1 628,1%
Zysk (strata) netto 14 338,00 23 428,00
63,4%
23 830,00
1,7%
347 958,00
1 360,2%
Amortyzacja 1 090,00 464,00
-57,4%
459,00
-1,1%
330,00
-28,1%
Aktywa 481 746,00 474 790,00
-1,4%
474 720,00
-0,0%
860 999,00
81,4%
Kapitał własny 427 128,00 450 537,00
5,5%
450 958,00
0,1%
848 445,00
88,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,45 3,64
5,5%
3,64
0,0%
4,95
36,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,19
62,9%
0,19
0,0%
2,03
974,1%