info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.05, godz. 01:15
kontakt
COGNOR
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 916 066,00 1 277 356,00
39,4%
1 994 091,00
56,1%
1 994 091,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 46 210,00 167 820,00
263,2%
405 258,00
141,5%
405 258,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 25 453,00 157 081,00
517,1%
431 991,00
175,0%
431 991,00
0,0%
Zysk (strata) netto 23 832,00 117 467,00
392,9%
328 054,00
179,3%
328 054,00
0,0%
Amortyzacja 23 261,00 26 355,00
13,3%
22 071,00
-16,3%
22 071,00
0,0%
Aktywa 994 307,00 1 174 330,00
18,1%
1 992 035,00
69,6%
1 992 035,00
0,0%
Kapitał własny 280 811,00 380 535,00
35,5%
906 136,00
138,1%
906 136,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,27 2,22
-2,0%
5,29
138,1%
5,29
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,19 0,68
256,8%
1,91
179,4%
1,91
0,0%